เบื้องหลังการถ่ายทำวีดีโอพรีเซนต์ FUJIFILM Wonder Photo Shop โดย BIG Camera แห่งแรกในประเทศไทย

เบื้องหลังการถ่ายทำวีดีโอพรีเซนต์ FUJIFILM Wonder Photo Shop โดย BIG Camera แห่งแรกในประเทศไทย

joyboy-advertising-inside-15-fujifilm-wps-video-tvc-pic-01

joyboy-advertising-inside-15-fujifilm-wps-video-tvc-pic-02

joyboy-advertising-inside-15-fujifilm-wps-video-tvc-pic-03

joyboy-advertising-inside-15-fujifilm-wps-video-tvc-pic-04

joyboy-advertising-inside-15-fujifilm-wps-video-tvc-pic-05

joyboy-advertising-inside-15-fujifilm-wps-video-tvc-pic-07

ไปชมผลงานเต็มๆ กันเลย

copyright © 2017 joyboy advertising co.,ltd. all right reserved