dewellness - Royal Miracle - photo shooting - behind the scene

ผลิตภัณฑ์น้ำค้างธรรมชาติ dewellness ได้รับเกียรติจากเจ้าหญิง Xenia แห่ง Zaxony ประเทศเยอรมัน ในคอนเซป "Royal Miracle"

 

 

เป็นอีกหนึ่งโจทย์ยากที่ท้าทายทีมงาน JOYBOY Advertising ในการนำเสนอความพิเศษของผลิตภัณฑ์น้ำค้างธรรมชาติ dewellness เพราะถ้าดูเผินๆ ก็เหมือนน้ำดื่มทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างนั้นอยู่ที่อนุภาคในระดับโมเลกุลของน้ำค้าง ซึ่งเกิดจากกระบวนการจับตัวในอากาศต่างจากน้ำชนิดอื่นๆ ทำให้น้ำค้างมีสรรพคุณที่ไม่ธรรมดา

แต่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มในเชิงพาณิชย์มีข้อจำกัดที่ค่อนข้างเป็นปัญหาต่อวิธีการนำเสนอความพิเศษของน้ำค้าง ทีมงาน JOYBOY Advertising จึงใช้วิธีเน้นการสร้างคาแรกเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์น้ำค้างธรรมชาติ dewellness ผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และส่วนสำคัญคือการใช้ presenter และ influencer ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้า สร้างความตระหนักต่อตัวผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การหาข้อมูลเพิ่มเติมและทดลองใช้จนเกิดความคุ้นเคยและกลายเป็นลูกค้าประจำไปในที่สุด