เบื้องหลังการถ่ายทำเซตภาพนิ่งโฆษณา FUJIFILM GFX 50s "The Game Has Changed"

เบื้องหลังการถ่ายทำเซตภาพนิ่งโฆษณา FUJIFILM GFX 50s "The Game Has Changed"

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-03

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-02

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-01

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-04

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-09

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-05

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-06

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-07

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-08

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-10

joyboy-advertising-inside-17-fujifilm-GFX50s-pic-11