เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณา FUJIFILM X-T20 "Quality on every shot"

เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณา FUJIFILM X-T20 "Quality on every shot"

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-01

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-02

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-03

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-04

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-05

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-06

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-07

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-08

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-09

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-10

 

งานภาพนิ่งโฆษณา FUJIFILM X-T20 เซตนี้ จะถูกใช้ทำโฆษณานิตยสารเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีในส่วนของงาน POP, OOH, และ Online Marketing

joyboy-advertising-inside-16-fujifilm-X-T20-pic-11